Regulamin

Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, odwiedzać i robić zakupy możesz o dowolnej porze.

Zapraszamy!

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy zima.sklep.pl, sklep.zima.slask.pl, zima.slask.pl prowadzony jest przez ZIMA Firma Fonograficzno-Handlowa Marek Niewiarowski z siedziba w Gliwicach, ul Bankowa 1/9, 44-100 Gliwice. Nip. 6311323062, Regon 273644527

Poniższy regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego: zima.sklep.pl, sklep.zima.slask.pl, zima.slask.pl

OFERTA

Ofertę sklepu internetowego zima.sklep.pl, sklep.zima.slask.pl, zima.slask.pl, stanowią tylko oryginalne i nowe produkty zamieszczone w katalogach działających na rynku polskim i zagranicznym wybranych wydawców i dystrybutorów muzyki, tekstyliów, książek i czasopism.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są zaproszeniem do zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie za pomocą środków dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie towaru i regulaminie.
 2. W celu dokonania kupna produktu za pomocą formularza www należy wejść na stronę internetową sklepu internetowego, dokonać wyboru produktu /produktów i złożyć, w oparciu o wyświetlane komunikaty i informacje zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.
 3. Po złożeniu zamówienia sklep niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem, oraz przyjmuje zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta umowa sprzedaży. Potwierdzenie zawarcia umowy i przyjęcie zamówienia do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości mailowej na podany w trakcie składania zamówienia adres e-mail.
 4. W trakcie składania zamówienia za pomocą interaktywnego formularza www – do momentu złożenia zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji zamówienia i wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie sklepu internetowego.
 5. Klient, zamierzający nabyć dany produkt, może składać zamówienia za pośrednictwem strony internetowej zima.sklep.pl, sklep.zima.slask.pl, zima.slask.pl, 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia:
 6. Dokonując zakupów Klient oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i go akceptuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w koszyku: Przeczytałem/am i akceptuję regulamin *
 7. Rejestracja w sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności sklepu są nieodpłatne.
 8. Sklep uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach sklepu za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu.
 9. Liczba sprzedawanych towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja zamówień na te towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one skutecznie zamówione przez Klientów, aż do wyczerpania ich zapasów.
 10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie towarów wynikające z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy.

CENY

 1. Cena Produktu widoczna na stronie sklepu internetowego podana jest w złotych, jest ceną brutto i zawiera podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, które wskazane są w sposób WYRAŹNY i JEDNOZNACZNY w trakcie składania zamówienia na stronie koszyka. Zamówienia realizowane są na terenie Polski, Unii Europejskiej, jak i reszty świata.
 2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie dokonania przez Klienta zakupu. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu przez Klienta zamówienia.

DOSTAWA

 1. Wysyłka zamówionych towarów realizowana jest od poniedziałku do piątku.
  a) od momentu złożenia zamówienia, w przypadku płatności przy odbiorze,
  b) od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu, w przypadku płatności z góry.
 2. W przypadku dokonania zakupów w czasie weekendów i świąt, wysyłka realizowana jest najbliższego dnia roboczego po przerwie.
 3. W przypadku problemów z dostępnością zamówionego towaru, Klient zostanie o tym poinformowany mailowo, lub telefonicznie – określony zostanie termin jego dostarczenia. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na oczekiwanie na towar, ma możliwość rezygnacji z zamówienia.
 4. Szczegółowa informacja o terminie wysyłki znajduje się na stronie Produktów, a termin dostawy uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i podany jest na stronie: zima.sklep.pl, sklep.zima.slask.pl, zima.slask.pl
 5. Czas realizacji i dostawy zamówień nie obejmuje sobót, niedziel oraz świąt.
 6. Sklep dostarczy produkty zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.
 7. Koszty dostawy są wyraźnie wskazane podczas procesu dokonywania Zakupu, oraz są dostępne na stronie sklepu internetowego: zima.sklep.pl, sklep.zima.slask.pl, zima.slask.pl w zakładce „Koszt wysyłki i czas realizacji”.
 8. Do zamówienia zawsze dołączany jest dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT (fakturę VAT wystawiamy na życzenie klienta).

FORMY PŁATNOŚCI

Zapłaty za zakupione w sklepie towary może dokonać:

 • osobiście w siedzibie sklepu (po uprzednim umówieniu się z przedstawicielem sklepu), płacąc gotówką kurierowi Poczty Polskiej lub kartą bankomatowa odbierając paczkę z paczkomatu, gdy wybraną formą płatności jest „płatność przy odbiorze”
 • płatnością on-line, płacąc przelewem elektronicznym, bankowym bądź kartą kredytową. W tym przypadku realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności.
 • operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

REKLAMACJE WADLIWYCH TOWARÓW

 1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie sklepu są towarami oryginalnymi, niewadliwymi, posiadającymi gwarancję jakości producenta.
 2. Sklep jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towary niewadliwe. W przypadku, gdy dostarczony towar okaże się wadliwy (niezgodny z umową), Klient ma prawo złożyć reklamację wraz ze wskazaniem żądania:
  a) obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, chyba że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sklep.
  b) wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, sklep może odmówić wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę towaru.
 3. W przypadkach określonych w ust. 2 Klient ma prawo złożyć reklamację bezpośrednio w sklepie.
 4. Pierwszym etapem reklamacji jest kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@zima.slask.pl Następnie w celu skorzystania ze swoich uprawnień Klient zobowiązany jest do odesłania reklamowanego towaru i opisu przyczyn jego reklamacji.
  W przypadku odesłania reklamowanego towaru bezpośrednio do centrali firmy, prosimy o przesłanie towaru na następujący adres: ZIMA Firma Fonograficzno-Handlowa Marek Niewiarowski ul. Bankowa 1/9, 44-100 Gliwice.
  W celu zgłoszenia reklamacji Klient może skorzystać z formularza przygotowanego przez sklep. Pobierz formularz.
 5. W przypadku, gdy Klient odeśle reklamowany towar, sklep zwróci mu koszt nadania takiej przesyłki na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu.
 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne i wymagają uzupełnienia – przed rozpoznaniem reklamacji sklep zwróci się do Klienta o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie. 7. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, od dnia otrzymania przez sklep reklamacji.
 7. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, sklep wykona wskazane przez Klienta żądania zgodnie z przysługującymi mu prawami wymienionymi w niniejszym paragrafie, punkt 2.
  W razie odstąpienia od umowy sklep zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 8. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli wada towaru jest nieistotna.
 9. Istnieje również możliwość zaoferowania przez sklep innego towaru w zamian za towar reklamowany, w przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, ale zgoda na jego wysłanie wymaga potwierdzenia przez Klienta w drodze e-mailowej przyjęcia takiej propozycji.
 10. Reklamacje dotyczące niezgodności Towaru z umową są rozpatrywane przez Sklep w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania reklamacji przez Sklep. Inne reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty otrzymania reklamacji przez Sklep.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient ma możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki, kontaktując się przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@zima.slask.pl W przypadku przygotowania zamówienia do wysłania, odstąpienie od umowy następuje na zasadach określonych w ust. 2-3.
 2. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy, bez podania przyczyny, składając oświadczenie woli w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia:
  – odebrania towaru przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią,
  – odebrania ostatniego towaru, w przypadku zamówień więcej niż jednego towaru dostarczanych partiami,
  – zawarcia umowy dla pozostałych umów.
 3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Jeżeli Klient wybrał sposób zwrotu (dostarczenia) towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep, sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego kosztów, przekraczających koszty zwykłego sposobu dostarczenia.Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru związane z dostarczeniem towaru do sklepu.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać: określenie adresata (zgodnie z danymi podanymi poniżej) datę zawarcia umowy/odbioru towaru, imię, nazwisko oraz adres Klienta, informację o przedmiocie umowy, datę sporządzenia oraz stwierdzenie, że Klient odstępuje od umowy ze sklepem internetowym zima.sklep.pl, jak również – w przypadku oświadczenia w wersji papierowej – winno być podpisane.Odstępując od umowy kupna Klient może skorzystać z formularza przygotowanego przez sklep.

  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać listownie w wersji papierowej pod wskazany adres: ZIMA Firma Fonograficzno-Handlowa Marek Niewiarowski ul. Bankowa 1/9, 44-100 Gliwice.

  Zwracany towar powinien zostać wysłany na adres: ZIMA Firma Fonograficzno-Handlowa Marek Niewiarowski ul. Bankowa 1/9, 44-100 Gliwice.

 4. Zwrot środków pieniężnych Klienta nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podawanie przez Klienta danych osobowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e- mailowy) jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy zgodnie z regulaminem, w tym wysyłki zamówionych towarów. Niepodanie koniecznych danych osobowych wyklucza możliwość zawarcia i wykonania umowy. Dane te umieszczane są w bazie sklepu, na co Klient, składając zamówienie, wyraża zgodę. Klient jest odpowiedzialny za prawdziwość podanych danych osobowych.
 2. Podanie przez Klienta danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są konieczne do realizacji przez sklep zamówienia.Przetwarzanie danych osobowych Klienta następować będzie w oparciu o wyrażoną przez Klienta zgodę na przetwarzanie, oraz ze względu na fakt, iż przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania zawieranej z nim umowy, o której mowa w regulaminie – zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zmianami) i art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Podawane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania przez sklep umowy sprzedaży towarów, w tym plików, oraz w celu obsługi posprzedażnej transakcji.
 4. Podawane przez Klienta dane osobowe niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj. adres, imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon, mogą zostać przekazane Poczcie Polskiej SA, realizującej wysyłkę w imieniu sklepu oraz operatorowi telekomunikacyjnemu w celu powiadomienia Klienta o statusie zamówienia w drodze SMS.
 5. Klient, dokonując zakupu w sklepie, oddzielnie wyraża zgodę na wysyłanie za pomocą poczty e- mail informacji dotyczących oferty sklepu, ofert specjalnych – promocji, przecen (tzw. newsletter).
 6. W przypadku dokonywania przez Klienta płatności on-line za pośrednictwem Przelewy24 Klient upoważnia sklep do przekazywania Przelewy24 jego danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez system Przelewy24.
 7. Dane osobowe Klienta nie zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacjom międzynarodowym.
 8. Klient ma prawo:- dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,- przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji),- wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
 9. Klient ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody na przetwarzanie następuje za pośrednictwem poczty e-mail przesyłając takie zgłoszenie na adres mailowy: sklep@zima.slask.pl. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 10. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dane osobowe Klienta, ze względów podatkowych, będą przechowywane przez okres pełnych 5 lat od daty złożenia zamówienia.
 12. Administratorem danych osobowych Klienta jest ZIMA Firma Fonograficzno-Handlowa Marek Niewiarowski ul. Bankowa 1/9, 44-100 Gliwice.
 13. W sprawach związanych z danymi osobowymi Klienta należy kontaktować się z właścicielem sklepu pod nr tel. 501463295, e-mail sklep@zima.slask.pl
 14. W przypadku przekazania przez Klienta – dla celów wykonania umowy – danych osobowych innej osoby, Sklep w terminie 1 miesiąca od dnia pozyskania tych danych, przekaże tej osobie informacje wymienione w ust. 2-10 powyżej.
 15. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

BONUSY:

Przy zakupach przekraczających jednorazowo kwotę 200,00 zł sklep pokrywa koszty wysyłki.

SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

  1. Klient posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a sklepem,- Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,- Klient może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pod wskazanym linkiem znajduje się strona internetowa działająca na poziomie Unii Europejskiej stanowiąca punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 czerwca 2018 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Żadne z postanowień regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących konsumentom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.
 4. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer lokalnie na komputerze Klienta w formie tzw. cookies. Informacje z plików cookies są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej ze stroną internetową sklepu. Klient, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może w dowolnym momencie wyłączyć akceptację plików cookies lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie z zawartości pliku cookies. W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie ze sklepu może być utrudnione.
 5. W przypadku zmiany regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmiany są realizowane na podstawie regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

 

Regulamin sklepu internetowego zima.sklep.pl udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Pobierz.